Kreativně ~ komunitní centrum Úštěk 5


V prostorách bývalého rekreačního střediska „Kafíčko“ vzniká nové „kreativně ~ komunitní“ centrum, jehož dva hlavní cíle jsou naznačené již v jeho jménu. „Kreativně“ odkazuje k paletě nejrůznějších víkendových, týdenních a v budoucnu i pravidelných kurzů a aktivit pro širokou veřejnost: od tance a jógy přes výtvarné a hudební kurzy až po kurzy meditace a další činnosti. „Komunitní“ pak vyjadřuje způsob fungování centra. Komunitní charakter centra je naplňován i skrze širší skupinu přátel, lektorů a podporovatelů z řad široké veřejnosti.

Celý příběh začal v květnu 2019, kdy Petr Hromek při „náhodné“ cestě kolem Úštěku místo objevil a pak se už jen divil, jak rychle se stal jeho vlastníkem. V říjnu téhož roku v kruhu přátel zasadil první strom a od té doby spolu s nimi pracuje na znovu oživení tohoto dříve velice oblíbeného rekreačního střediska.

dlouhodobá vize k nahlédnutí zde
archiv Zpráv z Úštěku k nahlédnutí zde
článek v Litoměřickém deníku (7. 5. 2022) zde

sázení památné kdoule

sázení památné kdoule

dlouhodobá vize


V prostorách bývalého rekreačního střediska „Kafíčko“ vzniká nové „kreativně ~ komunitní“ centrum, jehož dva hlavní cíle jsou naznačené již v jeho jménu. „Kreativně“ odkazuje k paletě nejrůznějších víkendových, týdenních a v budoucnu i pravidelných kurzů a aktivit pro širokou veřejnost: od tance a jógy přes výtvarné a hudební kurzy až po kurzy meditace a další činnosti. „Komunitní“ pak vyjadřuje způsob fungování centra. Komunitní charakter centra je naplňován i skrze širší skupinu přátel, lektorů a podporovatelů z řad široké veřejnosti.


1. etapa

V první právě probíhající etapě opravujeme hlavní objekt (č.p. 291) za účelem vytvoření příjemného zázemí pro komunitu a navštěvující skupiny až dvaceti hostů. Ve výrobě rovněž máme velkoplošný uzavřený stan, v němž budou moci od roku 2021 probíhat zmínění kurzy a to od jara až do podzimu. Součástí úprav objektu je i údržba rozsáhlých pozemků, zakládání komunitní zahrady a sadu. V rámci první etapy plánujeme také postavit „malou meditárnu“, celoročně obyvatelný objekt, kde budou moci v menším rozsahu probíhat kurzy a další aktivity i v zimních měsících.


2. etapa

Ve druhé etapě chceme opravit objekt s názvem „Yveta“. Jedná se o menší stavbu v blízkosti hlavního objektu, která je momentálně v dezolátním stavu. Na jejím místě by měl vzniknout malý rodinný domek, který by v budoucnu celoročně obýval správce s rodinou. Mělo by se jednat o jednoduchou dřevostavbu, která by vzhledem i provedením navazovala na již zmíněnou „meditárnu“, tak jako i na všechny budoucí stavby. Cílem je, aby v budoucnu celý areál dostal novou, jednoduchou a moderní podobu, která by zároveň byla v souladu i s okolní přírodou. Ve druhé etapě bychom rádi zrekonstruovali i budovu venkovního občerstvení a zprovoznili jí pro veřejnost, a to zejména během akcí určených pro veřejnost.


3. etapa

Ve třetí etapě chceme zrekonstruovat betonový bazén a přestavit ho na biotopové jezírko, kde budou čistotu vody zajišťovat vodní rostliny. Ačkoli se tím výrazně zmenší plocha, ve které se dá plavat, s ohledem na současné klimatické změny, hrozby sucha a také na kvalitu vody Úštěckého potoka (který v minulosti bazén sytil), považujeme tuto variantu za nejlepší. Zároveň chceme spojit zmíněnou rekonstrukci bazénu s výstavbou většího celoročně obyvatelného multifunkčního sálu, který by byl umístěn na ocelových pilířích nad hladinou nově vzniklého jezírka. Vznikl by tak unikátní prostor, který by našel využití jak pro centrum samotné, tak i pro veřejnost formou pronájmů pro různé akce a setkání všeho druhu. Koupání bude částečně obnoveno, ale jezírko nebude fungovat jako veřejné koupaliště v klasickém smyslu. Nicméně je možné, že by mohlo sloužit veřejnosti některý den v týdnu, a že by zde mohla vzniknout i sauna, která by byla v zimě dostupná i pro veřejnost.


4. etapa

Ve čtvrté etapě bychom rádi nahradili hlavní budovu centra novou moderní dřevostavbu a v případě potřeby rozšířili celé komunitní zázemí o jeden či dva menší rodinné domky.