Kreativně ~ komunitní centrum Úštěk 5


V prostorách bývalého rekreačního střediska „Kafíčko“ vzniká nové „kreativně ~ komunitní“ centrum, jehož dva hlavní cíle jsou naznačené již v jeho jménu. „Kreativně“ odkazuje k paletě nejrůznějších víkendových, týdenních a v budoucnu i pravidelných kurzů a aktivit pro širokou veřejnost: od tance a jógy přes výtvarné a hudební kurzy až po kurzy meditace a další činnosti. „Komunitní“ pak vyjadřuje způsob fungování centra. Komunitní charakter centra je naplňován i skrze širší skupinu přátel, lektorů a podporovatelů z řad široké veřejnosti.

Celý příběh začal v květnu 2019, kdy Petr Hromek při „náhodné“ cestě kolem Úštěku místo objevil a pak se už jen divil, jak rychle se stal jeho vlastníkem. V říjnu téhož roku v kruhu přátel zasadil první strom a od té doby spolu s nimi pracuje na znovu oživení tohoto dříve velice oblíbeného rekreačního střediska.

Dlouhodobá vize k nahlédnutí zde
Archiv Zpráv z Úštěku k nahlédnutí zde
Článek v Litoměřickém deníku (7. 5. 2022) zde

sázení památné kdoule