Kreativní dny II. - Rozdvojení

  

1.–6. 7. 2022
 
Na loňské Kreativní dny často a rádi vzpomínáme. Společně s vámi se podařilo vytvořit jedinečnou skupinu a prožít v ní několik velice intenzivních, inspirativních a veselých dnů. Proto je jasné, že se těšíme i na druhý ročník, který proběhne od 1. do 6. července. A tak se zase během šesti dnů potěšíme tvořivými dílnami, hudbou a dobrou společností a skrze cvičení, výlety a meditace dobijeme síly.
 

 
Každý z cca 20 účastníků se předem zaregistruje do jedné ze tří různých dílen: hlasově-pohybové dílny s Lucií Páchovou, výtvarně zaměřené dílny vedenou ilustrátorkou Terezií Unzeitigovou anebo do workshopu zaměřeného na práci se dřevem Lukáše Bursíka (více informací o jednotlivých dílnách dále). Všechny dílny jsou otevřené jak pro lidi se zájmem bez větších zkušeností v oboru, tak i pro zkušenější performery a tvůrce. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program jako minule: koncert, promítání, jóga atd.

Během loňského ročníku se neplánovaně vynořilo téma, které více či méně propojovalo všechny naše aktivity. Tím tématem bylo Dno. To letošní známe již nyní a svým způsobem se také ohlásilo samo. Je jím Rozdvojení. Rozdvojení, jak se nám zdá, je citelné víc než dřív. Rozdvojení společnosti, rozdvojení pozornosti, rozdvojení člověka a přírody, rozdvojení pohledů; to vše se různými cestami, plánovanými i neplánovanými, propíše do letošního programu. Přijeďte to zažít s námi!


Hlavní dílny:

Hlas, pohyb, pozornost
s Lucií

Jak propojit hlas, pohyb a pozornost? Skrze různá cvičení,  improvizaci, individuální i kolektivní výzkum a vzájemnou zpětnou vazbu budeme poznávat souvislosti mezi pohybovým a hlasovým nástrojem a pozorností. Budeme prozkoumávat, co pro nás mohou tato spojení znamenat, jak je můžeme rozvíjet a proč si všímat jejich průsečíků. 

více o dílně zde

Geometrie a křoví
s Terezií

Kudy probíhá dělicí linie mezi člověkem a přírodou, krajinou a městem? A probíhá vůbec? Během pěti dnů to budeme zkoumat s výtvarným materiálem, na průzkumných výpravách a ve vzájemném rozhovoru.

více o dílně zde

Dřevo: materiál stále živý
s Lukášem

Je jen málo materiálů, které působí na naše smysly s takovou intenzitou, jako právě dřevo. Oproti materiálům, jež vznikly v období vývoje lidské vynalézavosti, je tu dřevo s námi od úplného začátku. Možná právě proto je tak silně vryto pod kůží většiny z nás. 

více o dílně zde

Předběžný program dne:

Doprovodné dílny:

 

8:00    chi kung a meditace
8:30    snídaně
10:00   jóga/práce/relax
13:00   oběd
15:00   kreativní blok
             ve 3 skupinách
19:00   večeře
20:00  koncert/film/oheň

* všechen program, s výjimkou hlavních dílen, je dobrovolný

   

 

Jóga
s Marií

Pohyb v tempu tvé pozornosti. Ne rychleji. Pohyb v nových místech tvého těla. Pohybu po nových osách. Vyvedení se z míry. Uvolnění hlubších vrstev svalů a emocí v nich. Jedině z kontaktu se sebou mohu vyjít k druhému. Druhým může být prostor kolem mě, jeho pevné části, podlaha, předměty v něm, i jeho prázdno. Druhým může být i druhá bytost. Jak mě může v pohybu inspirovat tento “druhý”? Jak se k němu vztáhnout? Energeticky, fyzicky?


Chi kung a meditace
s Petrem

Každé ráno začneme krátkým cvičením a meditací v té nejjednoduší formě.

Registrujte se zde

nejpozději do 20. června 2022
počet účastníků omezen


Ubytování
Ubytování bude  dle vašeho přání zajištěno buď v našich pokojích pro 2–4 lidi, nebo ve vlastních stanech.

Jídlo
Společná jídla budou probíhat 3x denně. Vařit budeme jednoduché, chutné a vegetariánské pokrmy.

Příspěvek 4400–7000 Kč
Každý z účastníků si bude moci určit výši finančního příspěvku dle svých možností a spokojenosti. Minimální částka 4400 Kč pokrývá základní náklady na pobyt, stravu, lektory, kulturní program a organizaci. Není v ní ale počítáno se žádným příspěvkem pro další rozvoj centra. Maximální částka 7000 Kč je částka, kterou rádi přijmeme od spokojeného účastníka.

Pro více informací nám neváhejte napsat na centrumustek5@gmail.com

FB event: 
https://fb.me/e/2Jb092TDQ